5-6-2020

Made in Holland_The call for a reset to bring production from the fashion and footwear industry to the Netherlands, or at least to Europe, is growing by the day.

Reshoring currently occurs mainly with brands and organizations that are or are becoming more sustainable and/or recycle raw materials in order to increase control over their production processes. Locally these processes are easier to follow than remotely. Moreover, textile recycling is easier to achieve because collection and reuse take place at the same place. Savings on logistics and thus on fuel consumption will in turn contribute to sustainability.

In order to be able to take steps, good cooperation is very important. A clear vision, the government, banks and sector organisations must work together. The provision of subsidies, the imposition of environmental taxes and the use of quotas can play an important role. The government can play a stimulating role in this theme, for example by jointly formulating sustainability objectives and creating a favourable economic climate to bring production back to the Netherlands.

To make reshoring successful, a change in mentality throughout society is necessary: “We need to start valuing clothing and shoes again to appreciate the product itself and feel a pride in wearing local products instead of going for the cheapest product”.

MADE IN HOLLAND_ De behoefte aan een reset om de productie van de fashion- en footwearindustrie naar Nederland, of in ieder geval naar Europa, te halen, groeit met de dag.

Reshoring komt op dit moment vooral voor bij merken en organisaties die als uitgangspunt duurzaam zijn of steeds meer worden en/of grondstoffen recyclen om de controle over hun productieprocessen te vergroten. Lokaal zijn deze processen makkelijker te volgen dan op afstand. Bovendien is textielrecycling makkelijker te realiseren omdat inzameling en hergebruik op dezelfde plaats plaatsvinden. Besparingen op de logistiek en dus op het brandstofverbruik zullen op hun beurt weer bijdragen aan de duurzaamheid.

Om stappen te kunnen zetten is een goede samenwerking van groot belang. Een duidelijke visie, de overheid, banken en brancheorganisaties moeten samenwerken. Het verstrekken van subsidies, het opleggen van milieubelasting en het hanteren van quota’s kunnen een belangrijke rol spelen. De overheid kan bij dit thema een stimulerende rol spelen, bijvoorbeeld door gezamenlijk duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren en een gunstig economisch klimaat te creëren om de productie terug te brengen naar Nederland.

Om reshoring succesvol te maken is een mentaliteitsverandering in de gehele maatschappij noodzakelijk: “We moeten kleding en schoenen weer gaan waarderen om het product zelf en een trots voelen om lokale producten te dragen in plaats van voor het goedkoopste product te gaan.”